නවීනතම මාලේශියන් සිවිලිම

Posted Oct 11, 2018 | Hits: 10410
නවීනතම මාලේශියන් සිවිලිම .ඔබගේ නිවසේ සිවිලිම ශක්තිමත්ව අලුත්ම මෝස්‌තර වලින් අඩුම කාලයකින් අඩුම වියදමකින් ඉදිකරවා ගැනීමට අපගේ සේවය ලබාගන්න 0778200242 ප්‍රවාහනය සහ පැනල බල්බ් නොමිලේ .වසර 10 වගකීම් සහිතව .ඉදිකරනු ලැබේ .පැරණි යල්පැනගිය ක්‍රම වලින් ඉවත්වී නවීන මෝස්තරවලින් වගකීමක් සහිතව ඔබ වියදම් කරනා මුදලට ඉහලම වටිනාකමක් අපි ඔබට ලබාදෙන්නෙමු ..වර්ග අඩියක් රු .125 සිට විශේෂයෙන් අපගේ සේවය මෙම නගරවල .මාවනැල්ල කෑගල්ල ,රබුක්කන,අරනායක ,හෙම්මාතගම ,දෙබත්ගම ,දිප්පිටිය ,උස්සාපිටිය ,නුවර ,අස්මඩල යන අවට තවද ලංකාවේ ඕනෑම ස්ථානයකට අපගේ සේවය ලබාදීමට අපි කටුතු කරන්නෙමු .අඩුම මුදලට ඉහලම උසස් නිමාවක් ලබාදෙනු ලැබේ .එල් .ඊ .ඩි පැනල් ලයිට් නොමිලේ සවිකරදෙනු ලැබේ .
.වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න .මල්ටි කන්ට්‍රක්ෂන් මාවනැල්ල .0778200242 ඔබගෙ වටිනා මුදල්වලට ඉහලම වටිනාකමක් .....

Sumith Nandana


07********Show phone
Email

Similar Ads

Colombo
Posted Sep 20, 2018 to Other Home & Personal Items
Colombo
Posted Sep 26, 2018 to Other Home & Personal Items
Colombo, Moratuwa
Posted Oct 01, 2018 to Other Home & Personal Items
Posted Oct 10, 2018 to Other Home & Personal Items

Do you have something to sell?

Post your ad for free on sellit.lk

Sign up today
Go to top