සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

ඉඩකඩම්

ඉඩකඩම් ගැන ශ්‍රී ලංකාව

නිවසක් විකිණීමට-House for sale in Bandaragama

පර්චස් 36 ලින් ජලය සහා නල ජලය නිදන කාමර 3 නාන කාමර2 කෑම කාමරය කුස්සි 2 න ...

2017-02-20 06:15:07

රු.

Land for sale in Narammala

කුරුනෑගල කොළඹ 5 පාරේ නාරම්මල නගරයේ සිට කුරුනෑගල දෙසට 1 Km පමන දුරින් ප් ...

2017-02-20 06:15:13

රු.

Land for sale

6.6p facing paddy field,kalalgoda road ...

2017-02-20 04:34:00

රු.

7 Perch Land for Sale in Dalupotha, Negombo

7 Perches land with all facilities is for sale. Location : Negombo, Dalupotha facing Adi Hata Road. Less than 15 Minutes to Negombo Town. 3 Lakhs/Perch Contact : 072583616 ...

2017-02-20 04:35:01

රු.

Land sell in Thalawathugoda

100 Meyers away from the Thalawathugoda junction Electricity ,water available close to all the banks and supermarkets ...

2017-02-20 04:35:10

රු.

LAND FOR SALE

WILLING TO SALE VALUABLE 18 PERSHASES WITH ALL APPROVALS ...

2017-02-20 04:35:20

රු.

Land in Bandaragama Town

100 meters to the Town (Bandragama roundabout). 25 meters to Kaluthara Bandaragama main road., 2 km to Southern Express Way. Rs.1,200,000/- Per Perch.110 perch. resounding with Ban ...

2017-02-20 04:37:38

රු.

House for Rent/Lease in Pelawatta

Two Storey House at the Heart of Pelawatta. 3 Bed Rooms and Separate Toilets and Bathrooms. Highly Residential Area Abundance of Retail Shops at a Walking Distance 50m to ...

2017-02-20 05:24:49

රු.

house with 18 perches land at katubedda.

house with land at katubedda . close by katubedda campus. 5min to galle road.urgent sales.for land valve only. ...

2017-02-20 05:26:27

රු.

house with 18 perches land at katubedda.

18 perches land with house at katubedda. close by katubedda campus.5 min galle rd. . Electricity /water. . sale at land valve only, urgent . ...

2017-02-20 05:23:12

රු.

House For Rent (Upstair)

2 Bedrooms 1 Bathroom In Upstair ...

2017-02-20 05:22:57

රු.

house for sale

two story house,13.95p , 600m from homagama pradeshiya sabha. ...

2017-02-20 04:45:04

රු.

niwasak wikinimata

halawatha nagara simawa thula pihiti mema niwasa sahitha idama perches 11. kamara 3, salaya, kussiyakin samanwithai. mudal hadissiyak matha wikunami. mila ganan katha karagatha he ...

2017-02-20 05:22:48

රු.

perces 61 idamak wikineemata

perces 61 kin samanwitha mema idama halawatha kolaba pradana margaye kakkapalliya mansandiye pihita etha. viyaparika sthanayak sadaha wadath sudusui. mudal hadissiyak matha wikun ...

2017-02-20 05:26:24

රු.

HOUSE FOR RENT

...

2017-02-20 04:44:02

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න