සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

ඉඩකඩම්

ඉඩකඩම් ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Land for sale in Padukka

25p land for sale at Padukka. 1.4km to Padukka Ingiriya road (125 but rute). Facing to a paddy field. 15ft wide road and electricity available. Clear deeds. very calm and quiet pla ...

2017-05-25 08:01:48

රු.

11.5 perches

good condition for the make house. ...

2017-05-25 08:00:25

රු.

VILLA FOR RENT

close to galle town, Harbour, Leading suppermsrket and Resturent...A Villa with five bedrooms thre bathrooms ,Big Garden with ample of parking space f... ...

2017-05-25 08:08:18

රු.

House For Sale in Kelaniya.

An attractive home built on 13.5 Perch Land in Manelwatte, Kelaniya. Residential area has a friendly and peaceful environment and 100m away from Colombo Biyagama Road, Infront of ...

2017-05-25 08:00:00

රු.

a land

situated in pitipana ,homagama Near by NSBM ...

2017-05-25 07:57:54

රු.

Land for sale Gampola

3kms from gampola town, kuruduwattha dolosbaage main road. 10 acres land. ...

2017-05-25 07:57:39

රු.

A HOUSE FOR SALE IN AMBALANGODA

A luxurious well built house for sale in Ambalangoda with or without furniture. The land is 32 pearch in its size. There are 4 bedrooms, two bathrooms, one separate kitchen and a w ...

2017-05-25 07:55:48

රු.

Land in Bandaragama for immediate sale

This 12 perches land is very close to Sothern Highway Galanigama interchange and only 300 meters from Panadura – Rathnapura main road. It has carpeted and concrete road access an ...

2017-05-25 07:55:22

රු.

Malabe - 02 storey house for sale

Malabe , Chandrika Kumarathunga Mawatha ,an up stair house built on 10.5 p square land for sale. 04 bedrooms, 02 bathrooms , 01 servants toilet ,02 kitchens , 02 living rooms,Dinin ...

2017-05-25 07:54:18

රු.

salon for sale

Talawatugoda nagaraye sartakawa pawathwagena yana salon eka widesa gatha wana nisa wikunanu lebe. ...

2017-05-25 07:52:11

රු.

two story house for sale

Down step completed with two room attached Barth room and kitchen dining and big living room. Floor tiled. would like to exchange with car 🚗 Toyota belta.alion.prius. ...

2017-05-25 07:49:39

රු.

A HOUSE FOR SALE IN AMBALANGODA

A luxurious well built house for sale in Ambalangoda with or without furniture. The land is 32 pearch in its size. There are 4 bedrooms, two bathrooms, one separate kitchen and a w ...

2017-05-25 07:47:22

රු.

New house with 35 perches

A new house with a varandah , big sitting room , 3 bed rooms , a dinning room , a kitchen , spaced for 2 attached bathrooms , whole ceiling roof , fence with concert posts , 2 gat ...

2017-05-25 07:47:01

රු.

House For Sale at Mabola

5 Bed rooms, 2 Bath rooms,Servant Toilet, 1000+ sqft Roof top, Parapet wall, ...

2017-05-25 07:46:46

රු.

11 Perches Land near Ragama

11 Perches 5 minutes to Ragama town 1 perch Rs. 400,000 ...

2017-05-25 07:46:26

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න