සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

ඉඩකඩම්

ඉඩකඩම් ගැන ශ්‍රී ලංකාව

ROOM FOR RENT IN KIRIBATHGODA

room for rent in kiribathgoda for a working gentleman ,separate entrance ,no parking facility ......call for more info........... ...

2017-07-22 10:59:31

රු.

a land for sale in kekanadura

Kekanadura kurunduwatta parata 150m k nudurin agana idamak vikineemata thibe. Wadi visthara sandaha vimasanna. ...

2017-07-22 10:59:22

රු.

Abeysekara

Katugasthota nagarayata 3 k.m. kurunegala pradana parata 250m. Perches 15. Niwasata muhunala carpet thaara parak etha. Bed rooms 4. Bathrooms 2. ...

2017-07-22 10:59:13

රු.

Shop for Rent

This shop is for rent within city limit of Matara. There is 800sqft with tiled floor and wash rooms facility available. Also parking area is available. Price is negotiable. call fo ...

2017-07-22 10:58:41

රු.

56a., 3r. Estate for sale

The “Eden Grove Estate” which is situated bordering the famous misty hills of the "Knuckles" is about one hour drive away from the city of Kandy. This estate is more than 200 a ...

2017-07-22 10:45:25

රු.

Commercial Property for Multipurpose

Right infront of Seventhday adventis high school main entrance,and right next to seventhday adventist English medium building. Highly populated area due to the school. Most Ideal p ...

2017-07-22 10:43:56

රු.

Land with Old House for Sale

18.5 Perches, 50 yards from the main road, Very short 20ft private road with only about 3 houses. The house in good condition presently used for classes. Centrally located c ...

2017-07-22 00:48:01

රු.

A FABULOUS PLOT AT GODAKAWELA TOWN.

21 perches which would be ideal for either residential or commercial use.25 meters from Colombo-Embilipitiya Main road,opposite to Godakawela Central College,near to the National S ...

2017-07-22 00:47:26

රු.

Rent for room

CLOSE TO ITN, JAYAWADANAGAMA ...

2017-07-22 00:47:33

සංශෝදිත මිළ

රත්ත න පි ට්‍ ය පා ස ල් මා ව ත නි ව ස ක්

masikawa R 25000/= , masa 06 ka advance kamara 03, barth room 02, saala 03 t.p. 0715 320 511 0778 867 888 ...

2017-07-22 00:45:29

රු.

House for sale

A 3 bedroom house for sale at soyasapura miratuwa.B type house ...

2017-07-22 00:42:42

රු.

for rent

near relwey station,hospital,peradeniya town & colombo road, 4 bed rooms,two hall,one barth room,servant toilet , ...

2017-07-22 00:41:43

රු.

House for Rent

2 Bed room(one big,one small) , sitting room, pantry, toilet, fully tile modern house with garden for 2 vehicles parking. Surrounded with boundary wall with gate. Full secured sep ...

2017-07-22 00:41:32

රු.

Rooms for Girls in Ragama,Kandana

Single room available for a decent lady Separate entrance. 200 m to Walpola railway station (next to Ragama) Calm place. Monthly 5500 10 min to Ragama, Kandana cities meals ...

2017-07-22 00:38:59

රු.

LAND FOR SALE PILIYANDALA

10.80 PERCHES FLAT LAND WITH COMPACT SOIL SUITABLE FOR DEVELOPMENT. IN A PEACEFUL & QUIET LOCATION. HIGHLY RESIDENCIAL. LAND SUITATED AT KOTAGEDARA JUNCTION, 500M TO PROPERTY. C ...

2017-07-22 00:38:46

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න