සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

වෙනත්

වෙනත් ගැන ශ්‍රී ලංකාව

kubota K 75

Etha hoda thathwaye atha ...

2017-11-19 13:00:30

රු.

Sudu yakada ENCAPS

Itha anarga thathwaye sudu yakadin nimau Encaps wikinimata atha...mila sakachcha Kara gatha heka..adama amathanna ...

2017-11-18 19:44:45

රු.

Printing Machine For Sale

Davidson 700 offset Good condition (fully service) ...

2017-11-18 18:36:27

රු.

Indoor Smokeless BBW Grill

Delivery Free Delivery within One Week This is the ultimate indoor cooking surface, and it offers a fast, healthy, and convenient way to cook your favorite foods. Bring the great ...

2017-11-18 18:34:14

රු.

Indoor Smokeless BBW Grill

Delivery Free Delivery within One Week This is the ultimate indoor cooking surface, and it offers a fast, healthy, and convenient way to cook your favorite foods. Bring the great ...

2017-11-17 01:14:45

රු.

TOWER CRANES FOR SALE Colombo

☆TOWER CRANES FOR SALE (CMAX 6024- 2 NOS 1) MAKE/ MODLE- CMAX 6024 TOP KIT CRANE 2)MAX. CAPACITY- 10 Ton 3)TIP LOAD- 2.4 Ton 4)Height- 60m 5)Jib Length- 60m 6)Free standin ...

2017-11-17 01:14:09

සංශෝදිත මිළ

G-shock camo A Grade

Delivery: Within ONE week Delivery Area: All Island Delivery Available Warranty: 6 Months Delivery Free Market Price: Rs. 2,199/= Our Price: 1,850/= Save Rs. 349/ ...

2017-11-17 01:10:01

රු.

G-Shock Camo A Grade

Delivery: Within ONE week Delivery Area: All Island Delivery Available Warranty: 6 Months Delivery Free Market Price: Rs. 2,199/= Our Price: 1,850/= Save Rs. 349/= G-Shock C ...

2017-11-17 01:09:32

රු.

pencil portraits

art gift ...

2017-11-15 18:37:18

රු.

Medical Laboratory Euipment

Laboratory Water Bath ...

2017-11-15 18:36:20

රු.

Medical Laboratory Euipment

INCUBATOR ...

2017-11-14 19:01:33

රු.

Medical Laboratory Euipment

Laboratory Centrifuge ...

2017-11-14 19:02:54

රු.

ricoh c2050 copier

ricoh c2050 copier ...

2017-11-14 19:02:29

සංශෝදිත මිළ

Photo copy

working condition ...

2017-11-14 19:02:13

රු.

Hoist

Hoist Frame Bucket Morter 1000Kg ...

2017-11-13 17:51:06

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න