සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

වෙනත්

වෙනත් ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Polithin

polithin 5" 3" for spices ...

2017-03-30 04:13:20

රු.

Salon iterm

Immediately sale ...

2017-03-28 23:25:15

සංශෝදිත මිළ

Vehicle permit

Cif value 30000$ ...

2017-03-28 19:26:25

රු.

led big vdeo wall screen

Indoor /Outdoor ( p8) Led Video wall /Led Video wall Display/ Led Video screens/ Big led video screens/ avilable for your advertising needs Please contact for more info 7690319 ...

2017-03-28 12:10:20

රු.

Cigarette Rolling Machine

Authentic RAW Roller 2 Way Adjustable 110mm King Size Cigaratte Rolling Machine This is the RAW Hemp King Size Adjustable Rolling Machine for rolling papers up to 110mm in lengt ...

2017-03-27 09:27:57

රු.

Wedding settee back

Cream colour flowers with roses ...

2017-03-26 03:53:45

රු.

sale for mechine

Two 5 thread Siruba mechines and one normal juki mechine for sale. ...

2017-03-25 07:18:22

රු.

DENTAL CHAIRES

SIEMENS SIRONA E3 TREATMENT UNIT • Dry extraction • Mint green upholstery (responsibilities pad is just a sample) • Treatment lamp SIROLUX Doctor TOP element features: ...

2017-03-23 06:22:35

රු.

Black & Decker Spray paint Machine

Black & Decker Spray Paint Machine for sale, bought from Dubai & used only once, selling with all accsossaries. ...

2017-03-21 06:31:07

රු.

BLUE STAR AC (AGENTS FOR SRI LANKA)

OFFICIAL AGENTS FOR BLUE STAR AIR CONDITIONERS IN SRI LANKA Blue Star Fixed Speed Hi-wall Split Air Condition Brand-new 2017 March batch World’s Largest AC Manufacturers includ ...

2017-03-21 06:28:36

රු.

Cution Kotta for sale

There are 10 cution kotta for sale very low price that are made of kohu All kotta sale for only Rs 800/= call this number - 0777572552 ...

2017-03-20 12:17:08

රු.

Massage bed/ Physio Therapy

Imported from UK .Portable, Durable and light weight ...

2017-03-20 12:03:56

රු.

Lunuwela

Obage awashyathawan sadhaha usas gunathwayen utu lunuwela sapayemata apa suudanam.1kg-rs.100 ...

2017-03-20 01:08:10

රු.

Wear House Gate For Sale

Gate Size 14" 1/2 8" 1/2 ...

2017-03-19 06:18:23

රු.

telephone box

Telephone box ...

2017-03-18 03:50:06

සංශෝදිත මිළ

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න