සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

වෙනත්

වෙනත් ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Rolling Machine

Recondition Rolling machine - Japan Maximum width 6 1/2ft ...

2017-05-25 07:59:02

රු.

Wood chipper

02 Disk type Wood chippers for sale 3T per hour and 1 T per hour ...

2017-05-25 07:58:34

රු.

Shopping Bags

SP PACKAGING Shopping bags (printed/unprinted) Best quality Best price in the market Wholesale Sizes 7*4 ...

2017-05-24 08:03:44

රු.

powder coating machine

powder coating,powder spry machine ,booth,oven,recovery unit,chemicals ,testing equipments,TOTAL SOLUTIONS FOR POWDER COATINGS ...

2017-05-24 07:23:49

රු.

Silpaulin

Blue Silpaulin (miters15-12) Monsoon shed truck trapaulin pond lining Heat sealed stronger joint thus 100% leakproof 100% water proof, rat proof and weather proof ...

2017-05-22 11:57:18

සංශෝදිත මිළ

Place for a Medical Center

පානදුර බන්ඩාරගම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පවතින අපගේ ව්‍යාපාර ස්ථාන ...

2017-05-19 10:58:57

සංශෝදිත මිළ

Freezer Body

Freezer Body for sale ...

2017-05-17 06:48:30

රු.

Books for sale

Text Books available from a closed down book shop. 60% discount offered ...

2017-05-17 00:38:29

රු.

Freezer Body

Japenese Freezer body for sale ...

2017-05-16 12:33:40

රු.

Nescafe vending machines.1 year warrant

Made in India. 2 canisters. Extra hot water option. ISLAND WIDE FREE DELIVERY. ...

2017-05-16 12:38:29

රු.

Smoke Exhaust/Galvanized Steel Tubes

Fully galvanized steel tubes suitable for large scale smoke exhaust. 5 pieces all together 30m long Please call and book a time for inspection. ...

2017-05-13 11:04:15

රු.

Cannon plotter

A1 paper size plotter 5 colurs Cut and roller sheets Good condition ...

2017-05-12 11:54:50

සංශෝදිත මිළ

Universal combined woodworking machine

Good Condition .Three phase motor Successful combination machine .This is a used Universal combined woodworking machine but Working 100% good.Made in UK For Sale. ...

2017-05-11 11:59:00

රු.

Mobitel couple sim

☞ 𝐔𝐧𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 calls ☞ 𝐔𝐧𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 SMS ☞ Monthly Rental Rs. 100/= 💯 Genuine connections Island Wide Delivery Service ...

2017-05-10 05:45:12

රු.

තේක්ක ගස් (Teak Tree)

තේක්ක ගස් 45 පමණ විකිනීමට ඇත. වට අගල් 30-35 අතර ගස් 15 පමණ - එක් ගසක් රැ - 8000 වට ...

2017-05-09 10:13:54

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න