සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

රැකියා සහ සේවා

රැකියා සහ සේවා ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Mug Printing

We do Sublimation mugs with a good quality for reasonable prices. Bulk orders get low prices and design will do for free. Mug comes with box and orders can complete in short peri ...

2017-01-23 02:25:38

රු.

VIVA ELITE CAR FOR RENT

Viva elite carfor rent. Black colour. 2012. Good conditions. Call company managers. Or genune buyer only. ...

2017-01-23 02:17:43

රු.

Screen printing

Promotion t shirt printing service if u want any printing service cl us ...

2017-01-23 02:16:53

රු.

non training saloon girls

Your Description non traning saloon girl wanted. stay and work. age must be 18 to 25. non married. Rs 50000/- for month call this number 0756680780 nilupul ...

2017-01-23 02:16:44

රු.

Mug Printing

We do Sublimation mugs with a good quality for reasonable prices. Bulk orders get low prices and design will do for free. Mug comes with box and orders can complete in short peri ...

2017-01-23 02:16:40

සංශෝදිත මිළ

Handmade Greeting Cards

We make handmade cards for any occasion. The design can be customized to your specifications. Orders undertaken for all occasions namely: *For Birthdays *For Christmas / New ...

2017-01-23 02:20:56

රු.

Admin Assistant

Looking for Admin Assistant for Leading Shipping Agency in Nugegoda. Requirements:- *English Knowledge *Computer Skills *Experience in recruiting company will be added qualif ...

2017-01-23 02:14:54

සංශෝදිත මිළ

Wedding hire Premio

Toyota Premio Car is available for your Wedding & Homecomings. Lowest prices. Our Packages 60 km × 6 hrs - Rs 6500 /- 80 km × 8 hrs - Rs 8500 /- 100km × 10 h ...

2017-01-19 04:33:18

රු.

tile work

All kind of tile works All kind of bathroom works Plumbing Low price 1sq ft = Rs 55/- ...

2017-01-19 04:32:28

රු.

colour wash

building painting and maintenance service , reasonable prices.wiring, painting ,plumbing interior designing. ...

2017-01-19 04:31:55

සංශෝදිත මිළ

bathik arts

i am a bathik designer for all kind of garment. specialy for sarees silk and voil. ...

2017-01-19 04:31:51

සංශෝදිත මිළ

PREMIER TRAVELS RENT A CAR KALUTARA

PREMIER TRAVELS RENT A CAR KALUTARA SRI LANKA Nissan Sunny N16 now available for rent self driving Per daily, per weekly or per month * NO HIDDEN COST * NO BOOKING FEES ...

2017-01-19 04:31:15

රු.

every kind of CAKES

all your cake needs we are with you wedding cakes birthday cakes special occasion cakes and cake structures we give you reasonable prices.. ...

2017-01-18 05:49:25

සංශෝදිත මිළ

Data Entry Operator

We have some data entry and forms filling works in our web site. If you have free time & PC or smart phone you can apply to this job. # REQUIREMENTS : - Minimum G.C.E. (Ord ...

2017-01-17 07:45:51

සංශෝදිත මිළ

Mug printing

We Can Give You The best Mug And the Best Quality Printing With AAA Grade 3D quality Printing Starting from Rs.205/- We Are Giving You Cheap Because We import The Mugs Directly fro ...

2017-01-17 00:16:46

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න