සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

රැකියා සහ සේවා

රැකියා සහ සේවා ගැන ශ්‍රී ලංකාව

RENT A TOYOTA PREMIO CAR

RENT A CAR DAILY/WEEKLY/MONTHLY/YEARLY On your holidays /Occasion / to the paradise island in Sri Lanka The Sri Lanka is the perfect destination for tourists who enjoy independ ...

2017-02-20 04:35:05

රු.

Software Engineers

The Requirements:  A university degree in computer science or information technology or other equivalent qualification  A minimum of 2 years’ experience in designing and ...

2017-02-20 05:25:53

සංශෝදිත මිළ

Air conditioners reapir and sale

Brand new & used a/c sale / repair / service / instalation ...

2017-02-20 05:25:38

රු.

Next Innovation Business Gifts

Custom USB Flash Drive for Business and Promotional gifts 2GB to 32GB available, min Order 100 pcs , free Logo Printing contact for more ...

2017-02-20 05:25:33

රු.

Job Vacancies rush now and secure your place

Dear Sir/Madam. Accept greeting from the HR department of Albion Hotel . We are writing you base of the contact we receive from you from our job Vacancy ...

2017-02-20 05:23:42

සංශෝදිත මිළ

iCloud Remove Clean 100% 24H-72h

iCloud Remove Clean 100% 24H-72h Rs.38500 ...

2017-02-20 04:31:01

රු.

රෝගින් බලා ගැනීම සදහා

රෝහල් ගතව සිටින හෝ නිවෙස් වල සිටින රෝගින් බලා ගැනීම සදහා සාත්තු සේවක ...

2017-02-20 04:30:28

රු.

handmade greeting cards!

lower priced handmade greeting cards! cupcake themed! ...

2017-02-20 04:43:50

රු.

car with driver and fuel

Estilo car for rent with driver.starting 0730 am - 0500 pm only week days .weekends can be considerd100 KM per day .4500 rs.Additional hour 240 rs. additional 1 km 40 rs. ...

2017-02-17 07:08:46

රු.

Van for hire

විනෝද චාරිකා දුර ගමන් සඳහා විමසන්න.. සීට් පේලි 4  15 දෙනෙකුට ගමන් කල හැ ...

2017-02-17 07:08:24

රු.

TAXI HAMBANTOTA

ONLINE TRAVELS & LEISURE LIMITED ( A Reliable Tourism Line Operator In Sri Lanka ) Hot Line – ( 0094 ) 0773073669 We are a Tourism Based Passenger Transport Agency in the ...

2017-02-17 06:43:36

සංශෝදිත මිළ

CITY TAXI BENTOTA

ONLINE TRAVELS & LEISURE LIMITED ( A Reliable Tourism Line Operator In Sri Lanka ) Hot Line – ( 0094 ) 0773073669 We are a Tourism Based Passenger Transport Agency in the ...

2017-02-17 06:43:44

රු.

Bus Conductor

Colamba nawathee sevaya kala haki puhunu / nupuhunu avivakaha condostarawarun awasyawa atha. Tel. 0724 131 783 ...

2017-02-17 06:47:19

සංශෝදිත මිළ

Type Setting - Sinhala & English

Projects Tutorial Theses Assignment Presentations Database (Excel) ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වර්ගයේ Document Type කර දීමට බාර ...

2017-02-17 07:07:19

සංශෝදිත මිළ

Dimo batta

Dimo batta & maxximo for hire ...

2017-02-17 06:52:16

සංශෝදිත මිළ

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න