සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

රැකියා සහ සේවා

රැකියා සහ සේවා ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Computer Repairing

We Do all Type of Computer Repair Microsoft Windows Installation And Troubleshooting . Computer / Laptop Formatting and Installation (Windows 7 , Windows 8 , Windows 8.1 , Windo ...

2017-06-20 12:18:31

රු.

web designing / website / internet

 අද බොහෝ දෙනා අන්තර්ජාලය භාවිතා කරති.උදා- Facebook , Youtube, Gmail, News.  භාණ්ඩ තෝරා ...

2017-06-20 05:41:55

රු.

එන්න එක්වන රක්ෂණයේ දැවැන්තයකු සමඟ එක

මුලික සුදුසුකම් 01. වයස අවුරුදු : 18 -35 අතර (ගැහැණු - පිරිමි දෙපාර්ශ්වයට ...

2017-06-20 05:38:18

සංශෝදිත මිළ

Ceiling

We are specialized in supply & installation of all kind of “CEILINGS". We provide our services island wide & offer the “LOWEST PRICES” in the market. Our product range ...

2017-06-19 10:13:42

රු.

GENERAL CLEANER

WORK RELATED TO THE HOUSEKEEPING. ...

2017-06-19 10:09:53

සංශෝදිත මිළ

සාමාන්‍ය චිත්ර ඇදීම

සාමාන්‍ය චිත්ර ඇදීමට හැකි පුහුණු කරගත හැකි පිරිමි අය ෙකාළඹ අවටින් අ ...

2017-06-19 05:09:07

සංශෝදිත මිළ

පුන්සරා නළ ළිං

ඔබගේ අවශ්‍යතාවට ඉක්මන් සේවාව, කළුගල විද ජලය ලබාදීම, අවු:20 පලපුරුද්ද ...

2017-06-19 05:07:26

සංශෝදිත මිළ

චිත්ර ඇදීම

චිත්ර ඇදීමට හැකි පුහුණු කරගත හැකි පිරිමි අය ෙකාළඹ අවටින් අවශ්‍යයි ...

2017-06-19 05:03:59

සංශෝදිත මිළ

Tax,Accounting & Book Keeping

Mass Elite Group is a well - established Business Consultancy firm in the business in Sri Lanka. We are providing a ra ...

2017-06-18 11:46:52

සංශෝදිත මිළ

Glass cleaning service

Glass cleaning service showroom house Apartment office Etc colombo and islandwide ...

2017-06-18 11:46:18

සංශෝදිත මිළ

ROOM BOY

Age over 45 years in sound health and a neat and very clean person even on retirement is considered. ...

2017-06-17 22:28:26

සංශෝදිත මිළ

Lawn Mover Repairs

Kindly note that the Lawn Mover Repairing Shop which was located in Dickmans Road Colombo 05 was shifted to Hokandara. Our New address is: No. 90/4 Namal Sevana Road, Wanaguru Mawa ...

2017-06-17 22:03:24

සංශෝදිත මිළ

Staff Service

A New staff transport service is plan to start on 1st of July 2017 from Yakwila to wellawatta.(AC) Route : Yakwila - Pannala - Dankotuwa - Negombo -(via Katunayake Colombo ...

2017-06-17 22:02:41

රු.

Window Blinds

We are a leading company specialized in all kind of “WINDOW BLINDS”. We provide our services island wide & offer the “LOWEST PRICES” in the market. Our product range ...

2017-06-16 11:42:00

රු.

ROOM BOY & COOK

ROOM BOY : No age limit but away from all encumbrances good energy Trainees are also considered. COOK : With flourishing Ideas of preparation of LOCAL & WESTERN DISHES pr ...

2017-06-16 11:39:19

සංශෝදිත මිළ

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න