සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

රැකියා සහ සේවා

රැකියා සහ සේවා ගැන ශ්‍රී ලංකාව

architectural 3D visual MODELS

we are the professional in the model marking market in sri lanka, come & see the deference. call 0723688085 on going projects :::: L& T construction - Larsen & toubro ltd - pu ...

2017-05-25 08:04:00

රු.

architectural design services

40 years of exp: in world, for HOTELS / BANKS / SCHOOLS / HOUSES / SHOP INTERIOR DESIGNS / we do design work with site supposition , 3D designs , walkthourgh , images . bui ...

2017-05-25 08:03:01

රු.

architectural 3D visual MODELS

we are the professional in the model marking market in sri lanka, come & see the deference. call 0723688085 on going projects :::: L& T construction - Larsen & toubro ltd - pu ...

2017-05-25 08:02:40

රු.

Galle - Battaramulla Staff Bus Service ( 0717 440 770 )

Midigama, Galle, Kottawa, Battaramulla Staff Bus Service ... Call 0717 440 770 ...

2017-05-24 07:56:26

රු.

Jayasuriya autolink

Auto electrical vacancies Electrician or trainee electrician ...

2017-05-23 11:53:10

සංශෝදිත මිළ

Graphic Design

Remuneration package is negotiable and would be in line with the applicant’s experience and qualifications. Apply within 14 days of advertisement or Call for more details ...

2017-05-23 11:53:59

සංශෝදිත මිළ

Professional web design in Sri lanka - tourism Web designers

CREATIVE AND PROFESSIONAL WEB DESIGN SERVICE IN SRI LANKA. Your website is mirror of your Business, So always select the professionals to create it. Satahana web developers is l ...

2017-05-22 11:42:42

සංශෝදිත මිළ

VAS Solutions

House & Industrial Wiring Electrical Maintenance Residential Plumbing Services Roof Ceiling CCTV Camera Installations ...

2017-05-22 11:49:42

සංශෝදිත මිළ

OFFICE CLERK (male/female)

We seek to recruit dynamic & self motivated individuals to be appointed as Clerk for Kandy Office. Applicants should Applicants should be below 30 ye ...

2017-05-22 11:50:16

සංශෝදිත මිළ

Pharmacist

...

2017-05-22 11:50:26

සංශෝදිත මිළ

Data Entry Operator

මෙය ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරන සැබවින්ම ඔබගේ අනාගතය සරුසාර කරන වැඩසටහනක ...

2017-05-22 11:54:03

රු.

Managers - Trainee

මාස 2ක පුහුණුවකින් පසු ආයතනයේ ශාඛා කළමනාකරුවෙක් ලෙස පත් වීමට ඔබටත් අ ...

2017-05-22 11:54:22

රු.

Part time jobs for anyone

A valuable opportunity to change your future ...

2017-05-22 11:56:46

සංශෝදිත මිළ

Any Kind of Packing Machines

We Provide any Kind of packing machines according to customer requirements. Please call us for more details... ...

2017-05-22 11:59:09

සංශෝදිත මිළ

Finance / Leasing / Business Loan

Leasing for 85% from valuation to unregistered vehicle. Visiting of our personnel to your place of business Packages to suit y ...

2017-05-22 12:05:34

සංශෝදිත මිළ

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න