සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

රැකියා සහ සේවා

රැකියා සහ සේවා ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Sales Executive

A Leading vehicle import japanese company. Our Headofiice situated in 302,New kandy yd,Malabe. - Good communication skills - Ability to communicate in Sinhala, English and Tamil ...

2017-03-30 04:21:12

රු.

Landscape Design & Maintenance

When you want landscaping in Western Province, "Garden Doctor Landscaping Experts" are the people to call. Many promise but we deliver with expert landscaping for the WP area, maki ...

2017-03-30 04:20:01

රු.

architectural design services

40 years of exp: in world, for HOTELS / BANKS / SCHOOLS / HOUSES / SHOP INTERIOR DESIGNS / we do design work with site supposition , 3D designs , walkthourgh , images . bui ...

2017-03-30 04:10:24

රු.

low cost house plans

We are in the market for the last 18 years, new designs for houses, modern houses with box designs / glass houses, 1. council plans for approval - Rs 55ooo/ with architect & e ...

2017-03-30 04:09:52

රු.

architectural 3D visual MODELS

we are professionals in model making in sri lanka, for the last 18 years, visit us for more. @ Pepiliyana , on going projects, : HI way model @ Hambanthota / Pumping station ...

2017-03-30 04:09:35

රු.

Audit Trainees

Audit Trainees Training opportunities for students following Executive, Business & Corporate level examinations of the Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka. Appli ...

2017-03-29 06:33:00

රු.

SINHALA ENGLISH TYPESETTING

I am doing any kind of Sinhala and English typesetting for reasonable prices..... English typesetting per page (A4) Rs. 30/- Sinhala typesetting per page (A4) Rs. 40/- ...

2017-03-29 04:48:09

සංශෝදිත මිළ

Retired IT Engineer looking for a job around gampaha area

• Act as a Head of the IT Department • Involves setting up, administering, maintaining and upgrading Computer systems and servers • Maintaining and Managing, local ...

2017-03-28 22:22:46

රු.

Food Production and Distribution Company - Catering Services

Registered Business Registered Logo Business name Account Industrial Rice Steamer - 6 Month Used ( with Warranty ) Chest Freezer 2 Door - 6 Month Used ( with Warranty ) Fr ...

2017-03-28 22:21:41

රු.

sales / service / repairs / and spare parts for all kind of weighing scales.

We WEIGH RIGHT PVT LTD , 78/1 Main Street Battaramulla is one of the leading companies in Sri Lanka which is dealing with all kind of weighing equipment's. We supply and install. ...

2017-03-28 19:07:55

රු.

Vehicle for hire

Wagon R SZ 2015 best condition,Door step delivery services, 24 hours customer care. 4000/= Rs per day.(with or without driver) Enjoy with your rent a car need with us. ...

2017-03-28 03:15:54

රු.

Rent a Toyota corolla axio hybrid

rent a car... toyota corolla axio hybrid...for short term and long term.. perl white.....manufacture 2015 and register 2016 ...

2017-03-27 06:43:34

රු.

Rent A Car

CAR FOR RENT DAILY/WEEKLY/MONTHLY new alto 800 (2015 model cars) MANUAL GEAR CAR below 3 days => 3000/= per day 3 - 6 days => 2500/= per day. 7 - 14 days => 2000/= per day ...

2017-03-27 00:11:08

සංශෝදිත මිළ

EZY Loan

We provide EZY loans for Group of Customers with very low interest rates. ...

2017-03-26 20:04:08

රු.

van for hire

26/=Rs for km._10 seated.(sjestable)long trip only.TP 0777135298; 0776008890 ...

2017-03-26 11:55:11

සංශෝදිත මිළ

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න