සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

නිවාස හා පෞද්ගලික අයිතම

නිවාස හා පෞද්ගලික අයිතම ගැන ශ්‍රී ලංකාව

ORBITREK

orbitrek for sale good condition ...

2017-03-30 04:11:56

රු.

Multi Purpose wooden shelf

Multi purpose shelf made out of solid wood.Has enclosed compartment and 2 open shelves.Can be used as a book shelf or podium ...

2017-03-30 04:08:11

රු.

small fridge for sale

SANYO used refrigerator for sale.Rs 8000 ...

2017-03-30 04:06:57

රු.

SINGER NORMAL MACHINE 02

MODEL MC 15N1-IW ADDRESS : 79/2, BEDDAGANA RD, PITAKOTTE, KOTTE. 01 MACHINE - 15,000/= ...

2017-03-29 04:54:03

රු.

Original Hisense Deep Freezer

205 Ltrs 12 Months use only Call for more information price can be change after inspection ...

2017-03-29 04:49:09

රු.

NEW LADIES SHOES

New Ladies Shoes (5 Pairs) for Immediate Sale. Price Negotiable. ...

2017-03-29 00:08:34

සංශෝදිත මිළ

Beds & mettress for sale

Used 02 beds & 02 mettresses for sale 6'x4'(double) O1 bed - 8000 01 mettress - 4000 ...

2017-03-28 12:06:29

රු.

Used Refrigerator for Sale

Whirlpool Used Refrigerator for Sale Capacity 250L Double Door Less Cooling, need to check with Thermostat and Timer Real Pictures attached. ...

2017-03-28 05:45:52

රු.

Refrigerator/ Fridge - Double Door

Refrigerator/ Fridge - Double Door, Brand: LG, Model: GR-B302SQTG, Color: Super White, Brand New, Still with Factory Packing 02 Refrigerators available Unit Price: Rs. 85,000/= ...

2017-03-27 21:34:39

රු.

Sofa

Light brownish thin striped Sofa ...

2017-03-27 06:41:49

රු.

Dressing Table

Mahogany dressing Table ...

2017-03-27 06:41:33

රු.

Beautiful Sarees for sale.

Brand new Sarees and other cloths for sale. Good for give gifts. Good for Functions, weddings. parties . ...

2017-03-27 06:30:49

රු.

Brand New Phillips Mixer cooker for sale.

Brand new Phillips Mixer for sale. Good for make cakes. Buns, and cup cake etc etc ...

2017-03-27 06:30:29

රු.

grinding machinery mills for sale with motor for a better price

Used machinery for grinding chilli and other spices. Good consition with motor and measuring scale. ...

2017-03-27 03:10:00

රු.

Singer zoje 5 tread overlock machine

Singer zoje 5 tread overlock machine 4-6 month used 95% condition home used price is negotiable ...

2017-03-26 03:55:05

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න