සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

නිවාස හා පෞද්ගලික අයිතම

නිවාස හා පෞද්ගලික අයිතම ගැන ශ්‍රී ලංකාව

ගෘහ භාණ්ඩ

1. කලු තීන්ත ආලේපිත 1'' ඝනකමින් යුත් උස අඩි 9, පලල අඩි 8, ගැඹුර අඩි 2 1/2 යුත් ශ ...

2017-02-20 05:24:36

රු.

Sofa for sale

5 seater Mahogany sofa with coffee table for sale; Price negotiable ...

2017-02-20 05:23:20

සංශෝදිත මිළ

SAMSUNG REFRIGERATOR FOR SALE

190 L SAMSUNG REFRIGERATOR IN MINT CONDITION FOR SALE. BOUGHT IN NOV 2015. OWNER GOING OVERSEAS. ...

2017-02-20 04:28:01

රු.

Pram for immediate sale

Used pram in good condition for sale. Please contact for details. ...

2017-02-17 06:37:46

රු.

Panasonic Microwave

Only 2 months used. Almost new ...

2017-02-17 06:40:55

රු.

Damro Semi-Automatic Washing Machine For Sale

Only 2 months used. With 5 years warranty. 6kg Semi-Automatic. ...

2017-02-17 06:41:10

රු.

2 Burner Gas Cooker For Sale with Regulator

Only 2 months used. Almost new. With 1 year warranty. ...

2017-02-17 06:41:18

රු.

Sliding gate for sale

Sliding gate for sale 10ft by 5.4ft ...

2017-02-17 06:43:27

රු.

Waste convert to beautiful

Beautiful vase that can be use as table decore With flowers. Total waste material product Help build pollution free Sri Lanka ...

2017-02-17 07:09:19

රු.

fish tank -2 with light and filter for sale

two fish tanks for sale 0727078379 ...

2017-02-17 06:50:52

රු.

High heel shoes

Brand new MADE IN BRAZIL no errors ...

2017-02-17 06:51:29

රු.

Reception Table for immediate sale

6 ft wide and 3 ft height white colour reception table is available for sale. ...

2017-02-15 04:41:24

රු.

Panasonic Microwave For Sale

Only 2 months used. Almost new. ...

2017-02-15 04:41:57

රු.

Innovex Mini Fridge For Sale

Only 2 months used. Almost new ...

2017-02-15 04:42:00

රු.

Solar Refrigerators

solar fridge,solar freezer include solar panel,built-in lithium ion battery and controller , one adapter , cables. You don't need to buy other accessories. Availane only on orde ...

2017-02-15 04:42:19

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න