සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

නිවාස හා පෞද්ගලික අයිතම

නිවාස හා පෞද්ගලික අයිතම ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Singer Refrigerator

3 door Singer Refrigerator with ice maker. Item is in good condition. Selling due to upgrade. ...

2017-01-23 02:18:03

රු.

computer chairs

Good condition computer chairs for sale.high back type. ...

2017-01-23 02:15:00

රු.

Royale fitshape weight Loss

Royale Fitshape is a combination of powerful, active ingredients that helps burn fats and manage weight loss the healthy way. Amount: 50 capsules/bottle (New and improved ...

2017-01-23 02:07:54

රු.

Ladies shoes - clogs/ platforms

Size 37 Used pair of Boston Babe shoes size 6/7. Not worn more than twice, slight scratch marks. Shoes in nearly new condition. ...

2017-01-23 02:07:43

රු.

Teak Dining Table with 6 Chairs

Teak dining table with 6 chairs. Chairs cushioned in cream. In excellent condition. Used only for 6 months Price negotiable ...

2017-01-23 02:05:18

රු.

washing machine repair and service

All type of washing machines repairs......home visit service with fair prices..... ...

2017-01-23 02:03:49

රු.

Get Ready For Power Cuts

Stay energized even when the grid is down When the grid is available, power produced by your solar system is used by the home and excess energy is sent into the utility grid. In t ...

2017-01-23 02:00:47

රු.

6 Mahogany dining chairs

6 Mahogany dining chairs for sale. Black color. Newly fabricated cushions in best condition. ...

2017-01-23 01:59:59

රු.

Fishtail Wedding Dress for Immediate Sale

Buckram will be given free of charge. Only dressed once and imported from France. ...

2017-01-20 00:03:51

රු.

SAFETY SHOES

Kulitkraf Safety Shoes (Low Cut) 03 x Pairs (02 x in Size 7 & 01 x in Size 8) ...

2017-01-19 04:34:53

රු.

SOFA SET WITH GLASS COFFEE TABLE

BRAND NEW TOP URGENT GENUINE BUYERS ONLY 3+1+1 SOFA SET WITH GLASS COFFEE TABLE APITA WEDDING AKATA GIFT AKAK WIDIYATA HAMBUNE.. API RATA YANA NISA HADISSIYE WIKUNANNE. ...

2017-01-19 04:33:30

රු.

SAMSUNG REFRIGERATOR - RT26H3000SE/IG (NEW)

BRAND NEW TOP URGENT GENUINE BUYERS ONLY APE WEDDING AKATA GIFT AKAK WIDIHATA HAMBUNE. API RATA YANA NISA WIKUNANNE. SAMSUNG REFRIGERATOR MODEL NO. - RT26H3000SE/IG GEN ...

2017-01-19 04:33:25

රු.

Tv Stand

Beautiful TV stand on castors. Solid finish. Nomal tinted GLASS panes. ...

2017-01-19 04:33:09

රු.

Ladies trousers

Export quality ladies denims different sizes and colours wholesale and retail available special discounts for bulk purchases call for more details ...

2017-01-19 04:30:51

රු.

Ladies Tshirts

Export quality ladies denims different sizes and colours wholesale and retail available special discounts for bulk purchases call for more details ...

2017-01-19 04:30:00

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න