සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

අහාර සහ කෘෂිකර්මය

අහාර සහ කෘෂිකර්මය ගැන ශ්‍රී ලංකාව

flower plant

Usas thatwaye mal pala Thoga milata Dilivery sewaya laba deemata hakiya Jerbera 120, kapuru 60, Boganwila 60, Canation 60, Baby rosa 60, Rosa loku 125 Mal pochchi adu m ...

2017-05-23 09:47:06

රු.

ICE CREAM Machine

Good condition 100% working condition for sale at a good price. Inquire for more information 071 94 799 70 072 24 53 110 ...

2017-05-18 10:45:18

රු.

Yought Cup Sealer

Yought Cup Sealer with adjustable cup holder ...

2017-05-17 08:36:48

රු.

Cinnamon Powder for kitchen use

Export Quality cinnamon powder prepared for kitchen use. Golden in color. Packed in 200g for 250g 4.6kg available. ...

2017-05-12 12:18:54

රු.

nethrapalam kesel pala

nethrapalam kesel pala wikinimata etha ...

2017-05-10 12:13:55

රු.

යෝගට් සහ කිරි පැකට්

වෙසක් මාසය තුල යෝගට් සහ කිරි පැකට් සදහා අඩුමු මිල. දන්සල් සදහා විශේෂ ...

2017-05-03 08:17:38

රු.

Virgin Olive Oil Imported from Italy

We have a stock of imported virgin olive oil from Italy. 1 liter will be selling at Rs. 1500. Delivery to your door step can be arranged at a cost of Rs. 150 on Colombo and Gampaha ...

2017-05-02 11:34:54

රු.

Bangkok orchids for sale

Healthy blooming orchid's with various colors for sale. ...

2017-04-29 03:20:19

රු.

කපුරු කැපූ මල්/Cut Flowers

ගුණාත්මයෙන් ඉහළ කපුරු කැපූ මල් විකිණීමට ඇත.මසකටපොකුරු 800-1000 අතර ප්‍රම ...

2017-04-28 04:29:25

රු.

PLANT FOR SALE/පැල විකිණිමට

විවිධ පැල වර්ග විකිණීමට. සාධාරණ මිල ගණන්. ...

2017-04-26 11:41:58

රු.

Pink Japanies Araliya for sale.

Pink Beautiful Araliya plants for sale. For one Bush there are more than 8 plants. ...

2017-04-24 11:39:34

රු.

Thuba karavila Pela Vikinimata etha.

Hodama wargaye Hybrid thuba pela vikinimta etha. ...

2017-04-20 04:53:07

රු.

dairy - Yoghurt

Dairy company involved in manufacturing and distributing yoghurt and other related products seeks a suitable Investor/Partner for their 30 years old company. Due to migration of t ...

2017-04-18 10:13:33

රු.

Buy Cinnamon Products and Dehydrated Products

We are specialized in manufacturing, & delivering Cinnamon products, Dehydrated Foods & Spices, worldwide. With more than 40 years of experience in cinnamon manufacturing and su ...

2017-04-18 07:04:36

සංශෝදිත මිළ

Agricultural DRIP tubes/Emmiters.

Agricultural drip tubes 16mm (1/2 )" and Emmiters. .5lit and 1 lit adjustable. made in USA . make- Rainbird. Brand new, never used. price - Rs.55/- for drip tubes /meter. ...

2017-04-17 02:19:32

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න