සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

අහාර සහ කෘෂිකර්මය

අහාර සහ කෘෂිකර්මය ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Wedding Cake

Wedding cake 2'*2' ...

2017-09-20 12:21:19

රු.

Branded cohcolates

Branded quality chocolates directly form UK please visit our page and like . for more updates https://www.facebook.com/valuemartlk/ ...

2017-09-18 11:19:20

සංශෝදිත මිළ

මඤ්ඤොක්කා විකිනීමට ඇත

අක්කර 2 කක් ...

2017-09-17 10:25:57

සංශෝදිත මිළ

Cakes

Children Birthday cakes ...

2017-09-07 10:33:37

රු.

වස විස නැති එළවළු පළතුරු ඔබේ නිවසේදීම

වස විස නැති එළවළු පළතුරු ඔබේ නිවසේ ඇති කුඩා ඉඩකඩ තුලදීම වගා කර ගැනීම ...

2017-09-07 10:32:04

රු.

Flower Pots

Newly launched plastic flower pots! (Specially for indoor) Height 20cm/ Pot Bottom 15cm ×15cm / Pot Top 20cm×20cm Free Delivery to Kandy, Katugastota and Menikhinna city limit ...

2017-09-03 12:22:40

රු.

Lakqueen Cakes - Your needs Our Recipes

We produced home made Cakes for any occasions or events to meet your satisfactions. Highly qualified persons made the goods and monitored by supervisors & maintained the quality fo ...

2017-09-03 12:24:04

සංශෝදිත මිළ

Cakes for all functions

Home made cakes are available. Delicious & healthy with reasonable price. No artificial food items. contac for more details 0789758516 ...

2017-09-02 21:54:33

රු.

Cakes orders under taken

all cakes orders under taken specially around pannipitiya area.. only home made food items . (Butter cake, Chocolate Cake, Date Cake, Fruit Cake, Love Cake. Wedding Cake, Birthd ...

2017-09-01 14:22:40

රු.

Fish whole sale and retail

We have , jetta fish filet - Rs.850/= kg. Cuttlefish clean - Rs.1400/=kg. Imported cuttlefish- Rs. 850/=kg. Rice shrimp - Rs. ...

2017-09-01 14:19:47

රු.

orchid mother plants for sell

2 1/2 year old orchid dendrobium tissue culture mother plants for sell. this plants are older than 2 year and having minimum 2-3 small plants ( new ) colour . purple with wh ...

2017-08-29 10:09:07

රු.

Aloie Vera for sale

...

2017-08-27 10:36:31

රු.

Tamarind seeds

Are you looking for cleaned tamarind seeds? contact us.. ...

2017-08-24 13:00:49

රු.

80% net house for immediate sale

2690 sqft Net house built using 80% net for immediate sale ...

2017-08-23 12:03:34

රු.

Export of Spices,Vegitables &fruits

We are a Sri Lankan Export company We Export Spices,Vegetables &fruits we are looking for Foreign buyers for our products Thanka ...

2017-08-20 05:39:36

සංශෝදිත මිළ

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න