සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Rich photo copy machine

brand new machine.original toner, country_ japan, ...

2017-01-23 02:26:09

රු.

i5 Dell Computer

I5 Dell Computer 3rd Gen, 4GB RAM, HDD 500 GB, 3.5 Ghz., 2 GB VGA, 17'' LCD Monitor, Key Board Mouse Cont. No. 0718915071 (Maharagama) ...

2017-01-23 02:25:44

රු.

Yamaha mixer

Yamaha mg16xu mixer aran masa thunai salli hadissiyak garanti thiyanawa ...

2017-01-23 02:25:19

රු.

Lenovo yoga tablet

Lenovo yoga tablet 8 inches thin screen strong stand made by matals ...

2017-01-23 02:18:14

රු.

USB Wall Socket

Easy to use........... for IPAD,IPHONE,IPOD And other ANDROID devices For RS.799 only ...

2017-01-23 02:17:45

රු.

Yamaha mixer

yamaha Mg16xu mixer hodata thyanwa masa 3i garanti thiyanawa ...

2017-01-23 02:15:48

රු.

blue tooth neck head set

suitable for people errors in wired head set. quality sound memory supported with answer mode ...

2017-01-23 02:05:33

රු.

blue tooth speaker

support with blue tooth / memory card / pen drive / aux line / radio quality sound suitable for vehicles also ...

2017-01-23 02:05:26

සංශෝදිත මිළ

iPhone 6 gold color 64GB

iPhone 6 64GB Gold color Hard tempered glass & 2 Back covers Latest OS updated. ...

2017-01-23 02:04:20

රු.

Core 2 DUO 2.80GHZ

I can ex to phone... 256 VGA 2.80GHz.. DVD RW.. 1 GB RAM.. ...

2017-01-23 02:00:38

රු.

G50 I5 Core Intel

Good Condition Laptop Charger ...

2017-01-20 00:02:39

රු.

LAPTOP HP-I5 NEW(ONLY 2 MONTHS,HOME USE)

hp laptop 15.6'' 1TB hard disk 4GB RAM and very good condition with 3 yr warrenty;battery and power adaptor 1 yr ,no any faults... {urgent} ...

2017-01-19 04:29:55

රු.

DDINGA SPEAKER

Made in Koriya.......300w.......good sound........ ...

2017-01-18 05:52:37

රු.

Dish tv-Videocon D2H Recharge

D2H Videocon== Flexi Pack================== Rs.260 SOUTH SILVER================ Rs.550 SOUTH SILVER MAXI=========== Rs.630 SOUTH SILVER SPORT========== Rs.710 NEW SOUTH GOLD= ...

2017-01-18 05:49:20

රු.

Core 2 DUO 2.80GHZ

1GB Ram DVD RW 256 VGA 2.80 GHz ...

2017-01-18 05:48:30

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න