සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය ගැන ශ්‍රී ලංකාව

O/L ICT CLASSES

O/L ICT CLASSES _ group classes and individual classes for HORANA Area. ...

2017-06-22 12:43:31

රු.

9 -11 maths classes & ol revision

Around homagama area..B.s.c. physical science graduate visit. Previous best results.Special tutorial class for o/l revision student. ...

2017-06-22 05:15:03

රු.

ICT Class - Home Visit

Home visit ICT class for children & Adults. Conducted by well qualified lecture. Week ends & weekday evenings. Further details Please contact - 0756600387 - Sajeewa. ...

2017-06-19 05:14:59

සංශෝදිත මිළ

Organ/ Vocal Classes

Quick easy methods. Western Orientel notations. No age limit. Beginners to professionals. Specially adults for relaxation. Visiting lessons ( Colombo, Gampaha ) ...

2017-06-17 22:38:51

රු.

අමතර ඉගැන්වීම්

කොළබ ප්‍රසිද්ධ පාසලක සේවය කරන අවුරුදු 27 සේවා පළපුරුද්දක් ඇති අ.පො.ස.උ ...

2017-06-17 22:27:54

සංශෝදිත මිළ

අමතර ඉගැන්වීම්

කොළබ ප්‍රසිද්ධ පාසලක සේවය කරන අවුරුදු 25ක පලපුරුද්දක් ඇති අ.පො.ස. සාමා ...

2017-06-17 22:28:11

රු.

English Classes for Kids

English classes are conducted for grade 1-5 students of local & international schools. Teacher is qualified in English and psychology Special classes are conducted for children wit ...

2017-06-16 10:25:44

රු.

ගිණුම්කරණය , ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ

කොළඹ ප්‍රසිද්ධ පාසලක සේවය කරන අ.පො.ස.උසස් පෙළ හා සාමාන්‍ය පෙළ පිළිතු ...

2017-06-16 10:25:28

සංශෝදිත මිළ

විද්‍යාව

කොලඹ ප්‍රසිද්ධ පාසලක සේවය කරන ,අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ පිළිතුරු පත් පරීක ...

2017-06-16 10:24:26

රු.

Stationery items

Direct import from china ...

2017-06-16 01:50:05

රු.

ව්‍යාපාර හා ගිණුමිකරණ අධ්‍යයනය - පුද්

පුද්ගලික අමතර පංති ව්‍යාපාර හා ගිණුමිකරණ අධ්‍යයනය - 2016 නව විෂය නිර් ...

2017-06-15 22:17:49

රු.

Microsoft Office Package Training For Professionals, Migrants & Businessmen’s

Here is a golden opportunity to learn the Latest Microsoft Office Package in your Home. Exclusively Design for Busy working Professionals, Migrants & Businessmen’s 100 % P ...

2017-06-15 22:17:36

රු.

French Language Classes - Maharagama

Individual and Group classes for French from Grade 6 to O/L in Colombo conducted by a graduate International school teacher ...

2017-06-15 22:16:11

සංශෝදිත මිළ

English Language Classes - Mahgaragama

Individual and Group classes for English from Grade 6 to O/ L in Colombo conducted by a graduate International school teacher. ...

2017-06-15 22:15:59

සංශෝදිත මිළ

Electronics Classess.

Basic Electronics class for repairs and troubleshoot for any kind of electronic equipment.please visit here for more details www.eguru2000.wordpress.com and feel free to call me 07 ...

2017-06-13 22:36:20

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න