සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය ගැන ශ්‍රී ලංකාව

OL ගණිතය (සිංහල මාධ්‍ය)

2018 සාමාන්‍ය පෙළ ගණිත විෂය. • මුල සිට සරලව පටන් ගනු ලැබේ. • දුර්වල සිසු ...

2017-11-17 01:17:52

රු.

IELTS INDIVIDUAL CLASSES

RESULTS HIGHLY GURANTEED IELTS INDIVIDUAL CLASSES ARE CONDUCTED BY AN EXPERIENCED LADY INSTRUCTOR IN KADAWATHA Why this is special? * Flexible class schedules according to your ...

2017-11-17 01:12:39

රු.

Tuition in organ music

Learn to play with both hands with chords,in 4 months...all for who near by colombo.all in practical..visit.www.jayarutharanga.com ...

2017-11-17 01:12:10

රු.

science classes for 2018 o/l students

Special attention for weak students Theory /revision /paper classes Kalagedihene /veyangoda /Nittabuwa /yakkala /gampaha /miriswathta ...

2017-11-15 18:51:05

රු.

CCTV Camera Installation Course in Sri Lanka

CCTV Camera Installation Course in Sri Lanka CCTV Camera Course in Sri Lanka * CCTV කැමරා පද්ධති සවිතිරිමේ එක් දින පුහ ...

2017-11-15 18:40:06

රු.

Mobile Phone Repairing Course in sri lanka

ජංගමදුරකථන අලුත්වැඩියා පුහුණු පාඨමාලාව. Mobile Phone Repairing Course in sri lanka * OL / AL පසුව ...

2017-11-15 18:38:12

රු.

BBA ( INTERNATIONAL BUSINESS) RESEARCH PROPOSAL / PROJECT PLAN FOR SALE

Bachelor of Business Administration research proposal written for International Business by an expert consultant for sale . 10,000 words. Seven chapters. Never forwarded or used fo ...

2017-11-15 18:39:51

රු.

- (O/L) ICT - Tuition Classes for Grade 9 to 11 in Nugegoda by Chandana De Silva

Is your Dream an "A" Grade for ICT Subject ? Then get on-board with us to make your dream come true ! # English / Sinhala Medium, individual and Small Group Classes for local ...

2017-11-14 18:59:06

රු.

Assignment PAL

Assignment Pal services are widely appreciated by students of UK, UAE from past 11 years in reasonable prices, and moreover students who took Assignment Pal services has attained ...

2017-11-14 18:56:45

රු.

home visit classes

home visit individual, or group classes physics, mathematics local, cambridge, and edexcel curricula specialized graduate with experience ...

2017-11-13 18:01:05

රු.

Learn Biology from a global tutor

SUBJECT OFFER: BIOLOGY & HUMAN BIOLOGY (Edexcel, Cambridge, GCE & other exams) Qualifications • MSc (Fribourg), 2005 • PhD (Bern), 2009 • Teacher Reparation Program, ...

2017-11-12 04:42:58

සංශෝදිත මිළ

CIM SLIM Assignment Writing Help

We, at Assignment PAL, Give You an Offer to Receive High Quality and Well Written Assignments at An Inexpensive Price Is your assignment giving you sleepless nights? Or worse, ...

2017-11-10 03:39:15

රු.

Matha Class

Hi.. This is Nuwan Sir,B.Sc qualified Maths Teacher having more than 6 years of teaching experience with proven results. Learning is a matter of two things. First you should have a ...

2017-11-10 03:38:25

රු.

-(O/L)ICT- Tuition Classes for Grade 9 to 11 in Nugegoda by Chandana De Silva

Is your Dream an "A" Grade for ICT Subject ? Then get on-board with us to make your dream come true ! # English / Sinhala Medium, Individual & Small Group Classes for local s ...

2017-11-06 18:37:51

රු.

Business & Accounting Studies For Grade 10 & 11

Business & Accounting Studies for Grade 10 & 11 *Dulanjana Shanaka* B.Sc Accounting Special Degree Holder From University Of Sri Jayewardenepura ...

2017-11-05 17:57:22

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න