සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Combined Mathematics - English Medium

Combined Mathematics for 2017 A/L (Theory & Revision), 2018 A/L (Theory) and 2019 (Theory) * Home visit or Group classes in my premises(Kaduwela Rd, Malabe) * Class conducted by ...

2017-02-20 04:44:18

රු.

Eastern Music Class (Theory & Practical) Home Visit

Grade 6 To 11 (School Syllabus) Grade 12 To 13 (School Syllabus) Indian Music Exams,National Music Exams Individual & Group Class & Home Visit Conducted By Graduate (BPA Hons) ...

2017-02-20 04:29:49

රු.

A/L Accounting Revision 2017

Well Experienced B.Sc. Mgt.(Finance ) sp graduate conducted A/L Accounting Individual class. ...

2017-02-20 04:28:05

රු.

Cambridge syllabus

English Science ENV (Per hour charge per subject) ...

2017-02-15 04:40:34

රු.

Spoken English along with personality development

Every Saturday and Cambridge syllabus English, science & ENV from ...

2017-02-17 07:09:12

රු.

Eastern Music Class (Theory & Practical)

Grade 6 To 11 (School Syllabus) Grade 12 To 13 (School Syllabus) Individual & Group Class & Home Visit Conducted By Graduate (BPA Hons) School Teacher ...

2017-02-17 07:01:16

රු.

CIMA Operational level textbooks

These are the 3 textbooks for CIMA operational level students. They are new textbooks. Each book will be Rs. 1000 ...

2017-02-17 06:57:54

රු.

o level mathematics - english medium

english medium mathematics for o level - grade 9, 10, 11 students best results two hours visit 1500/= 12 years experienced graduate master to your home ...

2017-02-15 04:51:08

රු.

mathematics classes 2017

mathematics for o level students home visit best results for both Sinhala medium and English medium students delgoda, dompe, weliweriya areas graduate master. best res ...

2017-02-15 04:51:04

රු.

physics classes 2017, 2018

a level physics 2017, 2018, 2019 theory classes home visit in gampaha district, specially pugoda, kirindiwela, dompe sinhala medium/ english medium classes best results ...

2017-02-15 04:50:59

රු.

English Paper Classes

A graduate conducting O/L and A/L English paper classes.. Cover all the past papers and modal papers with theory Rs.1500 per month Contact through 071 1978608 ...

2017-02-15 04:47:59

රු.

Assignment Writing

Are you struggling with your Assignment ? Can't you manage your time for Assignment ? Don't worry in Assignment Pal we have the largest Assignment writing team in Sri Lanka and we ...

2017-02-15 04:46:11

රු.

A/L & O/LMass Communication & media classes- Sinhala mediam

A/L & O/l Mass Communication classes- Sinhala Medium Available Group classes, Private lessons. ...

2017-02-15 04:38:56

රු.

Guitar Classes

Hands on practical experience in Guitar playing for 12 years *Home visits (Island wide) *Individual attention Theory and practical training step by step from basics. No Dura ...

2017-02-13 08:00:28

රු.

Home visit classes

MATHS TUITION CLASSES (English or Sinhala medium) GRADES 1-5 Home visit (Around Dehiwala,Mount Lavinia,Nugegoda,Pitakotte and Rajagiriya) BEST RESULTS GUARANTEED!! (Conducted ...

2017-02-09 08:15:18

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න