සියලු ප්‍රවර්ග

ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ
රැකියා පුරප්පාඩු සේවා
ඇඳුම් පැළදුම්, පාවහන් සහ වෙනත් ගෘහ භාණ්ඞ විශාල විදුලි උපකරණ සහ මුළුතැන්ගෙයට උපකරණ නිවස සහා වත්ත සුවය සහ රූපලාවනය වෙනත් නිවසට සහා පුද්ගලික අයිතම ළඳරු ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු ශීතකරණ සහා අධිශීතකරණ ලිප්, උඳුන් සහා සූක්ෂ්ම තරංග රෙදි සෝදන යන්ත හා රෙදි වියළන යන්ත්‍ර
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ සංගීතය සහා සංගීත භාණ්ඞ ක්‍රීඩා සහා පා පැදි චිත්‍රපට, පොත් සහ සඟරා වෙනත් ක්‍රීඩා සහ විනෝදාංශ ටිකට්පත්
වෙනත්

ප්‍රදේශ

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය ගැන ශ්‍රී ලංකාව

Home Visit Tuition (Grade 1- 5) Colombo

Home Visit Tuition by experienced Primary Trained Teacher (Primary Teacher form well known School in Colombo) for Mathematics, Sinhala & Environmental, Excellent result guaranteed ...

2017-09-20 12:07:56

රු.

Home Visit Tuition (Grade 1- 5) Colombo

Home Visit Tuition by experienced Primary Trained Teacher (Primary Teacher form well known School in Colombo) for Mathematics, Sinhala & Environmental, Excellent result guaranteed ...

2017-09-20 12:02:52

රු.

Ict computer science class

ICT and Computer science O/L, A/L (Cambridge,National,Edexcel) as and A2 computer Classes for Grade 6,7,8,9,10,11,12 Group & Individual Classes (Sinhala and English medium,) ...

2017-09-20 12:02:33

රු.

IELTS INDIVIDUAL CLASSES

Academic and General IELTS individual classes are conducted by a Lady Instructor in Kadawatha. * Printed materials are provided for reading and listening tasks * Higher scores g ...

2017-09-19 06:49:20

රු.

Business Management Assignment Help!!! Bachelor/ HND/ Diploma

Facing it difficult to complete your assignments? Yes, we do it for you..!! Please call us!! We'll help you completing your assignments on time. Pay half now and the rest late ...

2017-09-18 11:48:48

රු.

grade 6 to 11 maths tution

6,7,8,9,10,11 shreni sadaha maths valata vishwa vidyala apekshitha sisuvaku nivasatama. Maths saralava mula sita uganvai. 800 for vusit ...

2017-09-18 11:08:15

රු.

English Medium Maths and Science classes

English Medium Mathematics and Science classes ( Local, London and Cambridge syllabus) for grade 9.10 and 11 students. Classes are conducted by an experienced graduate teacher. ...

2017-09-17 22:24:37

රු.

IELTS INDIVIDUAL CLASSES

Academic and General IELTS classes are conducted by a Lady Instructor in Kadawatha * Flexible class schedules * Printed materials are provided * Higher scores guaranteed * ...

2017-09-17 10:30:00

රු.

sinhala for english medium studens & HISTORY

2 hour lesson teacher of famous school in colombo city 18 year experiance ...

2017-09-17 10:30:40

රු.

English

Niranjala ...

2017-09-16 20:30:43

රු.

Maths classes in English Medium

Maths classes grade 5 to OL edexel ,cambridge and national syllabus in dehiwela experience for the last 20 years. ...

2017-09-16 20:23:13

සංශෝදිත මිළ

Tuition Available for Biology and Chemistry

*Only for Cambridge/Edexcel O/L Biology and Chemistry syllabi *Done by a Medical Student. ...

2017-09-16 11:49:39

රු.

IELTS INDIVIDUAL CLASSES

Academic and General IELTS Individual classes are conducted by a Lady Instructor in Kadawatha * Printed materials are provided * Flexible class schedules * Printed materials a ...

2017-09-15 11:19:46

රු.

English Medium Maths and Science classes

English medium (local syllabus, London and Cambridge) Maths and science classes conducted by an experienced graduate teacher. Home visits for Group and individual classes around M ...

2017-09-15 06:46:55

රු.

රු.

ඔබට විකිණීමට යමක් ඇද්ද ?

sellit.lk හිදී ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න

ඔබේ නොමිල දැන්වීම පලකරන්න